Børnetræneruddannelse

Uddannelsens opbygning

BTU's GRUNDBOG

Grundbogen består af to dele: Den første del tager udgangspunkt i grundmodulet, mens den anden del tager afsæt i overbygningsmodulerne.

Du kan læse bogen i forbindelse med din uddannelse, eller du kan bruge den som opslagsværk og hente inspiration til træning og øvelser, når du har brug for det.