Træningstider til sæson 2014-2015

 

Træningstider for håndbold i Hauge, se under det enkelte hold under fanebladet "tilmelding/betaling" Træningstiderne ændrer sig løbende for de enkelte hold.

Sidste nyt:

Marts 2015 - nyheder

 

Nu skal vi bruge alle kræfter i Hauge GIF til at få lavet en strategi, der skal sikre vores håndboldklub fremover!

Vi har fået en enestående mulighed for at modtage hjælp fra DHF til at analysere og videreudvikle vores håndboldklub til at blive top klar til fremtiden.

Som alle ved, bygger vores klub på frivillige kræfter, og derfor skal vi have lagt en plan for, hvordan vi vil rekrutere, behandle, motivere og belønne vores frivillige i fremtiden.

Vi ved, at mange af jer har en masse godt idéer, og det er nu, vi skal have dem samlet og gøre noget ved dem.

I melder jer ikke til noget ved at møde op, det er jeres kreative hjerner, vi skal udnytte.

Det sker Torsdag den 26.marts 2015

Fra kl. 18:00-19:00 inviterer vi alle nuværende frivillige, ledere og trænere til en workshop
Kl. 19:00 er Hauge vært ved en bid brød og lidt vådt
Kl. 19:30 inviterer vi - foruden de faste frivillige - alle forældre i klubben samt alle spillere fra U14 og opad til workshop

Tilmelding sker på Hauge GIF's hjemmeside under Tilmelding/Betaling under henholdsvis:

Frivillige, ledere, trænere: 18:00 - 22:00
Alle forældre samt spillere U14 og op: 19:30 - 22:00

I kan læse mere om DHF's projekt Knæk Kurver her.

Hvis I har spørgsmål kan de stilles til Henriette Nielsen henri-e@live.dk

Vi glæder os til at se jer - og på forhånd tak:)

Bestyrelsen i Hauge GIF

 

Der blev mandag den 23.februar afholdt generalforsamling i Hauge GIF 
Der blev, efter den formelle indledning, aflagt beretninger fra bestyrelsen og ungdomsudvalget, og et sundt regnskab blev ligeledes præsenteret og godkendt.
Et forslag om en sammenlægning af ungdomsudvalget og bestyrelsen blev godkendt, så fremover vil ungdomsudvalg og bestyrelse arbejde sammen som et samlet udvalg kaldet Bestyrelsen. Der mangler stadig 2 suppleanter til bestyrelsen, som konstituerer sig på bestyrelsesmøde den 4 marts.
Knud Linnebjerg pokalen blev i år overrakt til Hanne Skov for mange års tro og engageret frivillighed i klubben på en lang række områder.
Forslag blev fremsat om at gøre noget ud af fejre klubbens 75 års fødselsdag næste år, og et udvalg bliver sat op.
Viggo Sørensen, tro Hauge fan og aftenens dirigent, gav en lille baggrundshistorie om Flensborgturen, som jo løber af stablen her i April.

Dette var blot et lille resume, for at se hele referatet fra generalforsamlingen er det at finde i Dropbox/Generalforsamling/2015.

 

Flensborg:

Tilmelding for deltagelse er nu afsluttet. Hauge stiller med 10-11 hold til stævnet fra U10-U16.

Der vil i den kommende tid komme løbende informationer omkring turen, disse bliver lagt på hjemmesiden under "Flensborg 2015".

Tilmeldingen til forældreturen er også åben - se information på hjemmesiden.

 

Projekt Knæk Kurven:

Første og andet møde i en møderække af fire er afholdt. Næste møde er d. 26-3-2015, hvor der er inviteret forældre og trænere til at give deres bud på, hvordan klubben fremadrettet skal arbejde med frivillighedsaspektet.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Henriette Hanne Nielsen (bestyrelsesmedlem)

HC Midtjylland:

Liga kampene starter igen op, og der er ledige klubkort at hente til mange af de kommende kampe. Se hjemmesiden om hvornår der er ledige kort. Der bliver igen arrangeret Klubudflugt til kampen mellem HCM vs KIF Kolding-København d. 18-3-2015. Sæt X i kalenderen, nærmere information følger.

Ungdomsudvalget og bestyrelsen

Karoline Bech

Se vores billedarkiv her

Kalender