Spørgsmål og svar om Corona restriktioner

Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
gældende fra 21. april 2021 til foreløbig 6. maj
 
Indendørs idræt:
For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.
 
Udendørs idræt:
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
 
Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år og for voksne over 70 år.
Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
 
Må forældre eller andre overvære udendørs træning?
Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
 
Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
 
Hvad er et coronapas?
Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:
 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
 • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
 • Færdigvaccination mod COVID19
Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).
 
Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
Der er krav om coronapas for personer over 70 år.
 
Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
Nej.
 
Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane.
Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.
 
Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for. 
 
Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter?
Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.
 
Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor eller kridt.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn.
 • Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
 
Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 
Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.
 
OPDATERET DEN 21. APRIL 2021

Covid 19 information vedr. Hammerum-Gjellerup Hall'n

Retningslinjer og restriktioner vedr. genåbning i Hammerum-Gjellerup Hall’n

 • Hammerum-Gjellerup Hall’n åbner onsdag den 21. april 2021 for børn og unge under 18 år
 • Der er ikke krav om coronapas, og der må gerne deltage voksne over 18 år, hvis de er nødvendige for at aktiviteterne kan gennemføres sikkert (trænere/forældre)
 • Der er et forsamlingsloft på aktiviteten på 25 personer
 • Der er desværre ikke mulighed for at benytte omklædningsrummene endnu
 • Mundbind bæres til man er aktiv på halgulvet
 • Fra den 6. maj 2021 er forventningen, at også voksne over 18 år kan træne indendørs.

 

 

OPDATERET DEN 20. APRIL 2021